Menu

Poradenství

Průběžné účetní poradenství

Ústní i telefonické konzultace a vypracování písemných stanovisek a názorů k vyžádané problematice z oblasti metodiky účetnictví a financování nebo organizace účetních a finančních agend. Výstupem je podle složitosti problému ústní vysvětlení nebo písemné stanovisko či projekt.

Průběžné daňové poradenství

Pro auditované i neauditované klienty, kteří si chtějí ověřit svůj názor na daňový problém. Výstupem je podle komplexnosti problému ústní vysvětlení nebo písemné stanovisko.

Podnikatelský záměr

Analýza ekonomiky daného subjektu. Analýza a zpracování podnikatelského záměru. Zpracování podkladů pro poskytnutí úvěru.