Menu

Audit

Statutární audit

Statutární audit je určen především pro společnosti, u kterých povinnost auditu účetní závěrky vyplývá ze zákona o účetnictví, případně z dalších zákonných norem. Provádíme jej také pro společnosti, které chtějí auditem svých finančních výsledků prezentovat veřejnosti svoji důvěryhodnost. Výstupem je standardní auditorská zpráva s výrokem a dopis managementu obsahující poznatky a zjištěné nedostatky.

Nestatutární audit

Provádíme pro společnosti, které chtějí mít ověřen stav svého účetnictví, ale nevyžadují oficiální ověření účetních výkazů a auditorský výrok. Výstupem je dopis managementu obsahující poznatky a zjištěné nedostatky.

Audit pro zvláštní účely

Provádíme pro klienta, který požaduje ověření určité vybrané části účetnictví pro speciální potřeby, jako např. pro přípravná jednání o prodeji podniku nebo jeho části. Výstupem je písemné stanovisko auditora k dané záležitosti.
Audity jsou prováděny na požadavek klientů pro zvýšení základních kapitálů nebo dědické řízení.