Menu

ADK Vsetín

je auditorské, daňové, účetní a poradenské sdružení českých fyzických osob, auditorů a daňových poradců, působící na trhu již od roku 1992.
Cílem sdružení je poskytovat prostřednictvím našich odborníků komplexní řešení problematiky v oblasti podnikání na profesionální úrovni a s vysokou mírou efektivnosti na straně klienta. Naprostá důvěrnost získaných informací a korektnost poskytnutých informací je samozřejmostí.

Členy sdružení ADK Vsetín jsou v současnosti Ing. Anna Politzerová, česká fyzická osoba s auditorským osvědčením a osvědčením daňového poradce      a Ing. Jan Hurda, česká fyzická osoba s osvědčením daňového poradce.

Pokud se rozhodnete pro naše služby, využijeme všech našich znalostí a zkušeností k tomu, abyste se ve složitém podnikatelském prostředí dokázali správně, včas a s nezbytnými znalostmi orientovat. Budeme vám nápomocni při vytváření hospodářského úspěchu vašeho podniku.

Audit

– audit povinný (zákonný), dobrovolný, audit pro zvláštní účely

Daňové poradenství

- daň z příjmů fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty, silniční daň, daň z nemovitých věcí a ostatní daně

Účetnictví

- vedení finančního a mzdového účetnictví, účetní metodika, zpracování účetní závěrky, výroční zprávy

Podnikatelské poradenství

- Organizační a ekonomické poradenství, zpracování business plánu

NAŠE SILNÉ STRÁNKY

  • Malý, ale operativní tým zkušených profesionálů